Позакласні заняття

Школа — це життєвий простір дитини; тут вона не просто готується до життя, а живе. Тому виховна робота планується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника життя, гармонізації та гуманізації стосунків між учнями і педагогами, школою і родиною, керуючись ідеями самоцінності дитинства, демократичного діалогу між поколіннями. Важливу роль у цьому відіграє позакласна робота.
     У сучасній школі відображені характерні ознаки нашого часу — широкі можливості для власного вибору людини, реалізації її професійних та інших потреб; значна роль людини у забезпеченні власних інтересів і можливостей, різноманітних моделей діяльності. У зв'язку з цим найважливішим завданням сучасної школи стає забезпечення всіх необхідних умов для розвитку особистості учня, його самореалізації, набуття життєвоважливих компетенцій.
У сучасних умовах зростають вимоги виховання творчої особистості, здатної знайти своє місце на складних перехрестях життя, самовизначитися і реалізувати себе. Зросло значення виховання у людини таких особистісних якостей, завдяки яким вона поступово стає активним суб’єктом соціальної взаємодії. Ще більш важливого значення набуває проблема активізації самовиховання учнів, адже становлення суспільно активної та гармонійно розвиненої особистості великою мірою залежить від власних зусиль самої людини, спрямованих на самовдосконалення як неодмінної умови досягнення успіху в самовизначенні, самореалізації, життєтворчості.
    Саме позашкільна діяльність, участь старшокласників у різних її видах - важлива сфера, у якій можливості для вияву самоактивності, а водночас і для особистісного самовизначення та самореалізації учнів є вельми широкими. Вільна від жорсткої регламентації, обов’язковості, позашкільна діяльність розкриває широкі можливості для вияву самостійності, самоактивності, що вельми імпонує учням підліткового і щонайбільше - раннього юнацького віку.
Творчість, звичайно, зумовлює всі дії дитини, оригінальної у спілкуванні, іграх, малюнках, розповідях. На жаль, розвиток творчих здібностей у дітей часто стає випадковим і здебільшого залишається на низькому рівні. Проте не треба забувати, що всі діти наділені здібностями, а тому потрібно їх виявляти і максимально розвивати. І це можна робити в позаурочний час на гурткових заняттях. Тобто, гурткову роботу учнів можна назвати чинником всебічного розвитку особистості школяра.

 

 

                                                         

               

Розклад РОБОТИ ГУРТКІВ  Леб’язького НВК  на ІІ семестр 2017/2018 н.р.

 

Секція «Баскетбол»

 

       І група  (змішана)                                     ІІ група (змішана)     

понеділок    15.15 – 16.45                              понеділок     17.00 – 18.30                     

вівторок      15.15 -  16.45                              вівторок       17.00 - 18.30

субота         14.10 – 15.40                              субота          15.50 – 17.20

 

                                                                                            Гуртки                                                    

       «Виготовлення сувенірів»                              «Юний гітаріст»

                                                                         

                    понеділок            12.50 - 14.20                                                     середа      17.25 – 19.25

                    середа                15.15 – 16.45                                                     п'ятниця   17.25 – 19.25

 

 

                                                                        

«Пішохідний туризм»                                      «Образотворче мистецтво »  

                                                                

                 середа        15.15 – 17.15                                                                 вівторок     13.00 – 15.00

                 п'ятниця     15.15 - 17.15                                                                  четвер       13.00 – 15.00   

 

 

                                            

                                                              «Ритм »

 

                               І група                                                             ІІ група

 

               четвер       13.00 – 15.00                              середа           15.15 -17.15

               п'ятниця    13.00 - 17.15                               четвер           16.10-18.10