Педагогічний колектив

Список педагогічних працівників

Леб’язького навчально-виховного комплексу Чугуївської районної  ради Харківської області

станом на 01.10.2015 р.

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Стать

Посада

Квалі-фікаційна кате-горія звання

Освіта, навчальний заклад, дата закінчення,

спеціальність за дипломом

Основний робітник чи сумісник

Загальний стаж педагогічної роботи

З якого часу працює у школі

Який предмет викладає

Тижневе наванта-ження

Датаостанніх курсівпідвищеннякваліфіка-ції, напрямок.

Дата останньої атестації

Домашня адреса, телефон

1-4

5-9

10-11

1. 

Середа АнтонінаІванівна

15.10.

1962

Ж

Директор,

вчитель  укр.мови та літ.

Вища, старший учите

ль

Повна вища, Сумський державний педагогічний інститут, 1985, вч.укр. мови та літ.

О

30

15.08.

1985

Українська мова, українська література,

харківщинознавство

 

 

2

 

2

 

2

3

 

2

К.-11.05.2012,

Директори ЗНЗ,

К.05.10.2012,укр.мова та літ.

А.-04.04.2014 (підтвердження)

с. Леб’яже, вул. 1 Травня,

2. 

Калашник Ніна Миколаївна

04.08 1960

Ж

вчитель математики

В.ст.уч.

Повна вищаХарківськийдер

жавний педагогічний інститут, 1981, вч. математики

О

34

15.08.

1981

          Математика

Алгебра

Геометрія

 

9,5

3

2

 

 

 

 

8

4

,К.-13.12.2013, Математика

А.-04.042014 (підтвердження)

с. Леб’яже, вул. Леніна,65

3. 

Саратовська Антоніна Миколаївна

29.10 1960

Ж

ЗДВР, вчитель географії

В.ст.уч.

Повна вища,Харківський державний університет, 1982 історик, викладач історії і суспільствознавства

О

33

15.08.

1982

Географія

Вс. Історія

Іст.України

Природ-во

Правосл.кул

Людина і світ

Правознавство

 

7

1

1,5

2

3

 

 

 

1

1,5

2

3

 

1

 

0,5

 

1

К.-27.04.2012 Заступники з ВР,К.-04.10.2013(математика),

 А.-04.04.2014 (звання – присвоєно,підтвердження)

с. Леб’яже, вул.1 Травня, 4

4. 

Циганок Людмила Іванівна

10.02.

1966

Ж

Вчитель  укр.мови та літ.

В, ст.. уч.

Повна вища, Харківський державний університет, 1995,викладач української мови і літератури

О

27

25.08

1988

Укр..мова

Укр..літ

Художня культ

Обр. Мист.

 

11,5

8

 

1

   3

3

2

 

1

К.-25.11.2011, укр..мова та літ.

А.06.04.2012( К.-підтвердження, звання –присвоєно)

с. Леб’яже, вул.Дачна,1

5. 

Пасечник ОленаВасилівна

08.12.

1960

Ж

Вчитель російської мови та зарубіжної літератури

І

Повна вища, Харківський державний педагогічний інститут, 1982,вч. російської мови та літ.

О

32

15.08.

1982

Російська мова

Зарубіжна  літ.

 

 

 

 

10

 

10

 

 

 

2

  

4

К.-17.12.2010 Російська мова та світова літ.

А.-16.03.2011

(підтвердження)

с. Леб’яже, вул.Леніна, 59

6. 

Нагорна Людмила Іванівна

07.06

.1939

Ж

Вчитель математики

В, ст.. уч.

Повна вища,Харківський педагогічний інститут, 1961, вчитель математики, креслення, астрономії

О

52

01.09.

1965

Математи

ка

Алгебра

Геометрія

 

 

 

 

 

 

 

6

4

 

К.-08.06.2012,математика,А.-04.04.2013(підтвердження)

с. Леб’яже, вул.Леніна, 39

7. 

Макаренко Ольга Борисівна

30.05.

1975

Ж

Вчитель інформати

ки

І

Повна вища, Харківський національний педагогічний університет,2008,вчитель математики та основ інформатики

О

11

01.09

2004

Інформатика

Етика

Фізика

Економіка

Астроно-мія

1

   5

 

1

6

4,5

 

 

6

1

 

0,5

К.-25.04.2007, економіка,К.-20.12.2013,інформатика,

А.-26.03.2014( встановлення)

с. Леб’яже, вул.Шевченка, 13

8. 

НагорнаНадіяГригорівна

26.11.

1972

Ж

Вчитель біології

В,ст.. уч.

Повна вища,Харківський державний педагогічний університет , 1994, учитель біології та хімії

О

21

15.08

1994

Хімія

Біологія

Екологія

Захист Віт.

Осн.здр.

 

5,5

9

 

 

4

3

3

0,5

4

К.-05.10.2012 Хімія і біологія

А.-04.04.2013(встановлення, присвоєння)

с. Леб’яже, вул.Шевченка, 17

9. 

Пономаренко Оксана Вікторівна

14.03.

1977

Ж

Вчитель французької мови,

ЗДНВР

В

Повна вища, Харківський державний педагогічний університет, 1999, уч. Укр..мови і літ. і франц. мови

О

16

16.08.

1984

Франц. мова

7

 

 

К.-08.02.2013, укр..мова та літ.
К.-04.04.2014,французька мова

А.-04.04.2013(встановлення)

с. Леб’яже, вул.Дачна, 36

10.             

Колянда Віктор Андрійович

14.07.

1947

Ч

Вчитель фізичної культури

В, уч.методист

Повна вища, Харківський державний педагогічний інститут, 1971,вч. Фіз..виховання

О

49

17.09.

1965

Фіз..культу

ра

 

6

9,5

4

К.-19.03.2013

Фіз..культура

А.-04.04.2014

( К.-підтвердження, зв. –підтвердження)

с. Леб’яже, вул.Леніна, 62

11.             

Гладкий Микола Іванович

19.10

.1960

Ж

Вчитель трудового навчання

В, ст.. уч.

Повна вища, Слав'янськийдержавний педагогічний інститут, 1991, вчитель загально технічних дисциплін та прці

О

35

15.08.

1980

Фіз..культура

Трудове навч.

Захист Віт.

Технологія

Креслення

Школа Безпеки

3

6

 

8

 

 

 

 

 

 

   2

2

0,5

 

2

К.-10.02.2012, трудове навч.,К.-14.02.2014,фізична культура

А.-04.04.2013

( К.-встановлення, звання –присвоєно

с. Леб’яже, вул.Шкільна, 17

12.             

Гапон Лілія Миколаївна

09.02.

1983

Ж

Вчитель французької мови

ІІ

Повна вища Харківський державний педагогічний університет, 2005, уч. Укр..мови і літ. і франц. мови

О

6

01.09.

2014

Французька мова

Дорослішай на здоров'я

 

 

12,5

 

0,5

7

К.16.03.2012,укр.мова

А.-04.04.2012

(встановлення)

с. Леб’яже, вул.Шкільна, 3

13.             

Бурейко Людмила Володимирівна

01.12.

1971

Ж

Вчитель початкових класів

ІІ

Повна вища,Харківський національний педагогічний університет , 2008, уч. початкових класів

О

10

25.01.

2005

Початкові класи ,

1 клас

19

 

 

К.-26.04.2013, початкові класи
 А.-26.03.2014

(встановлення)

с. Леб’яже, вул.Лісна, 9

14.             

Дадашева Олександра Олексіївна

16.06.

1984

Ж

Вчитель початкових класів

-

-

О

11.12.

2014

Початкові класи ,

2 клас

19

 

 

-

С.Лебяже,

вул.Комсомо

ль

ська,16

15.             

Алєксєєнко Олена Іванівна

21.06.

1979

Ж

Вчитель початкових класів

Спец.

Харківський державний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди,2000,вчитель початкових класів

О

5

01.09.

2014

Початкові класи ,

4 клас

21

 

 

-

С.Лебяже,

Вул.Гагаріна,50

16.             

Сілаєва Людмила Олександрівна

11.12.

1974

Ж

Вчитель початкових класів

Спец.

Повна вища, харківський державний інститут фізкультури 1999,фізичне виховання та спорт

О

11

01.09.

2011

Початкові класи , 3 клас

22

 

 

К.-11.04.2014, вихователь дошкільнихнавчальних закладів
 А.- не атестувалася

 

с. Леб’яже, вул.Лісна,3

17.             

Петрова Тетяна Іванівна

19.04

1967

Ж

Вихователь дошкільної групи

ІХ тар. розряд

Середня спец.,Харківське педучилище,1986, вихователь дошкільної групи

О

15

01.09.

2011

Вихователь дошкільної групи

 

 

 

К.-11.04.2014,вихователь дошкільних НЗ,А.-26.03.2014(підтвердження)

с. Леб’яже, вул.Шкільна, 9

18.             

Приходько Тетяна Іванівна

14.04

1965

Ж

Вихователь дошкільної групи

ІХ тар. розряд

Середня спец. Харківське педучилище,1992, вихователь дошкільної групи

О

10

01.09.

2011

Вихователь дошкільної групи

 

 

 

К.-07.03.2013, вихователь дошк. НЗ,

А.-22.03.2013

(встановлення)

с. Леб’яже, вул. Тельмана, 64

19.             

Саратовська Ніна Дмитрівна

09.05.

1961

Ж

Вихователь дошкільної групи

ІХ тар. розряд

-

О

2

01.09.

2015

Вихователь дошкільної групи

 

 

 

-

с. Леб’яже, вул. Леніна, 41

20.             

Лобас Алла Іванівна

12.04.

1975

Ж

Бібліотекар

Спеціа-ліст

Харківське училище культури,2000,бібліотекознавство та бібліографія

О

 

10.09.

2014

Бібліотекар

 

 

 

-

с.Лебеже,вул.Підгірна,2