Вступ до школи

 

2.1. Леб’язькою сільською радою Чугуївського району Харківської області закріпляється за закладом територія обслуговування.

2.2. До початку навчального року Леб’язькою сільською радою організується облік учнів та вихованців, які мають відвідувати заклад,  згідно Інструкції, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 646.

2.3. Директор закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу дошкільного та шкільного підрозділу навчально-виховного комплексу.

 

2.4. Зарахування вихованців та учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора.

Для зарахування вихованця та учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до дошкільної групи), до навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.

До дошкільної групи зараховуються, як правило, діти з трьох років.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

 

2.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.6. Переведення учнів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

(ІІ розділ статуту Леб'язького навчально-виховного комплексу)