Учнівське самоврядування

 

Сфери діяльності учнівського самоврядування

 

Сфери діяльності

Форми роботи

1.      Управлінсько-самоврядна

* ініціювання створення органів учнівського самоврядування ;

* участь у розробці концепції учнівського самоврядування, положення про його діяльність;

* організація та проведення виборів до органів учнівського самоврядування;

* безпосередня участь у їхній діяльності: проведення засідань, обговорення проблем та шляхів їх вирішення, винесення їх на розгляд керівництва навчального закладу;

* організація роботи органів учнівського самоврядування;

* залучення членів учнівської громади до розробки стратегій життєдіяльності навчального закладу.

2.      Соціально-правового захисту

* організація співпраці з соціальними службами для молоді;

* виявлення за допомогою дорослих дітей, які потребують допомоги, залучення їх до діяльності в рамках учнівського самоврядування;

* створення та організація соціальної служби;

* створення гуртків, ігротек для дітей із функціональними обмеженнями;

* організація бібліотечного обслуговування дітей із функціональними обмеженнями;

* організація виставок, творчих робіт дітей із функціональними обмеженнями;

*організація участі дітей та молоді в благодійних акціях;

* запровадження програм примирення для вирішення конфліктних ситуацій, які виникають в дитячому середовищі;

* створення служби «Делегати дитячих прав» (уповноважений з прав дитини, захист прав дітей);

* популяризація основних положень Конвенції ООН про права дитини;

* проведення тренінгів з проблеми силами волонтерів учнівського самоврядування;

* випуск інформаційних матеріалів про права та обов’язки учнів;

* організація діяльності соціального форум- театру;

* проведення конкурсів, конференцій, форумів, дебатів з проблеми;

* організація співпраці, консультацій із різними фахівцями: правниками, психологами, лікарями, соціальними працівниками;

* розробка і забезпечення реалізації основних документів, що регламентують взаємовідносини органів учнівського самоврядування із адміністрацією закладу тощо.

3.      Інформаційно-соціологічна

* створення центру соціологічних досліджень;

*організація діяльності школи «Юний соціолог»;

* проведення соціологічних досліджень, опитувань соціальної думки з окремих молодіжних проблем;

* випуск інформаційного вісника «Учнівський барометр» (за результатами соціологічних досліджень);

* презентація вісника «Учнівський барометр» перед молодіжною спільнотою, педагогічними колективами та громадськістю;

* налагодження і координація зв’язків із мас-медіа;

* видання інформаційного дайджесту «Інтернет-ресурси – лідеру учнівського самоврядування»;

* організація підписки на електронні бюлетені новин молодіжних громадських організацій.

4.      Профілактично-оздоровча

* залучення дітей та молоді до процесу популяризації здорового способу життя у своєму середовищі;

* участь в інформаційно-просвітницьких програмах щодо попередження ВІЛ/СНІДу, вживання психоактивних речовин, попередження ризикованої поведінки;

* організація інформаційних кампаній щодо профілактики ВІЛ/Сніду та інших негативних проявів в учнівському середовищі; створення інформаційно-освітнього центу з проблем формування здорового способу життя дітей та молоді;

* проведення тренінгів з проблем формування здорового способу життя для однолітків учнівської молоді;

* проведення дискотек, інформаційно-розважальних програм, вистав інтерактивного театру, форум-театру з проблем здорового способу життя;

* підготовка та випуск інформаційних матеріалів з проблем здорового способу життя (шкільні газети, шкільні радіопередачі, Internet-сайти, буклети);

* проведення конкурсів, конференцій, круглих столів, дебатів з проблем здорового способу життя;

* створення мобільної інформаційно-творчої групи для організації інформаційних компаній в навчальних закладах;

* розповсюдження серед дітей та молоді профілактичних рекламних матеріалів.

5.      Навчальна

*допомога невстигаючим учням;

* організація консультування з різних предметів;

* організація додаткових занять силами учнів;

* організація предметних гуртків силами учнів;

* надання допомоги при підготовці домашніх завдань дітям притулків, інтернатів;

* узгодження з педагогами та організацією закладу спірних питань щодо атестації учнів з різних предметів;

* проведення предметних тижнів, інтелектуальних турнірів і конкурсів;

* участь у предметних олімпіадах різного рівня;

* проведення факультативних занять спільно із вчителями («Профілактика ризикованої поведінки», «Рівний – рівному»).

6.      Екологічна

* ініціювання створення учнівських екологічних загонів чи громадських організацій та активна участь у їх роботі;

* ініціювання та проведення учнівських науково-практичних конференцій на екологічну тематику;

* підготовка та проведення акцій і кампаній природозахисного плану;

* організація роботи з озеленення класних приміщень, території навчального закладу, мікрорайону школи, міста;

* збереження та захист птахів у зимовий період;

* захист малих річок, що потребують догляду та очищення;

* організація участі дитячого товариства в акціях «Збережемо первоцвіти», «Рослини і тварини «Червоної книги України» у нашому краю», «Птахи – наші друзі» та інших, які оголошує МОН України;

* проведення «десантів чистоти», «чистих четвергів»;

* організація співпраці з громадськими організаціями екологічної спрямованості;

* ініціювання громадських слухань із проблеми збереження довкілля;

* реалізація тренінгової програми «Збережемо довкілля».

7.      Дозвіллєва

* планування, організація і проведення тематичних вечорів, дискотек, арт-шоу для дітей різного віку;

* організація культ-походів у театри, кінотеатри, на виставки;

* організація зустрічей із цікавими людьми: зірками шоу-бінесу, спортсменами, акторами, письменниками, художниками тощо;

* підготовка організаторів дозвіллєвих програм для молоді;

* проведення конкурсів кращих дозвіллєвих програм;

* організація змістовного дозвілля у таборах;

* проведення конкурсів кращих виконавців пісень, танців, шоу-програм;

* організація турнірів КВК, концертів різного тематичного забарвлення;

* організація конкурсів-оглядів інтерактивних театрів.

8.      Науково-дослідницька

* створення та організація діяльності учнівських наукових товариств, секцій, клубів;

* проведення тижнів науки в школі;

* організація участі школярів у різноманітних творчих конкурсах;

* організація співпраці з науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами;

* проведення учнівських наукових конференцій;

* проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт і проектів учнів.

9.      Спортивно-туристична

* створення спортивно-туристичних клубів чи секцій;

* організація спартакіад, змагань, спортивно-туристичних маршрутів, конкурсів;

* організація експедиції, походів, таборівок;

* здійснення широкої інформаційно- рекламної кампанії з популяризації занять фізкультурою і спортом.

10. Профорієнтаційна

* встановлення зв’язків із місцевими службами зайнятості населення, проведення спільних рекламних кампаній з популяризації професій;

* створення банку даних про навчальні заклади регіону і України;

* проведення профорієнтаційних дискусій, зустрічей із представниками рідкісних, цікавих, популярних професій;

* участь у проведенні спільних із державною службою зайнятості заходів («Дні кар’єри», «Ярмарок професій» тощо);

* відвідування «Днів відкритих дверей» та інших профорієнтаційних заходів, що їх проводять відділи освіти і вищі чи професійно-технічні навчальні заклади;

* організація екскурсій на підприємства міста чи регіону, налагодження ділових зв’язків із потенційними роботодавцями.

11.  Розвитку соціальної творчості

* створення дитячих громадських організацій;

* створення клубів за інтересами;

* підготовка, організація і проведення соціально значущих акцій, справ, заходів;

* проведення тренінгів чи розвивальних занять із проблем організаційного і командного менеджменту, маркетингу, психології спілкування, конфліктології, ораторського мистецтва;

* організація підготовки менеджерів соціальних проектів, навчання управлінню проектами;

* удосконалення роботи системи самоврядування;

* організація соціальної практики.

12.  Трудова (економіко-виробнича)

* самоорганізація життя класного колективу (прибирання класних приміщень чи закріпленої території, дрібний ремонт меблів і устаткування класу тощо);

* виготовлення і продаж на благодійних ярмарках посильної сувенірної продукції;

* розведення кімнатних рослин для озеленення приміщень навчального закладу чи підшефних інтернатів, притулків, дитячих лікарень тощо);

* проведення сільськогосподарських польових робіт (за трудовими угодами) з метою придбання певного обладнання чи комп’ютерної техніки для потреб дитячих організацій;

*придбання та утримання закріпленої території навчального закладу (дизайн, прикрашання, висадка дерев і кущів тощо, обладнання квітників і газонів, дендрозон тощо);

* збір і здача макулатури з метою зміцнення матеріальної бази учнівського самоврядування.

 

Наведений перелік, безперечно, не є повним, остаточним чи постійним. Напрями діяльності можуть, більше того, мають змінюватися
 в залежності від специфіки, інтересів і потреб учнів, ресурсного забезпечення виховної діяльності обраної  моделі виховної системи навчального закладу.