Атестація

http://Презентація атестації НВК

ЧУГУЇВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

 

Н А К А З

17.11.2015

Чугуїв

                                №230

 

 

Про результати державної

атестації Леб`зького

навчально-виховного комплексу

Чугуївської районної ради

Харківської області                     

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про навчально-виховний комплекс, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                 від 12.03.2003 №306, із змінами, Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 173/26618, на виконання наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної  державної адміністрації від 13.01.2009 № 3 «Про організацію державної атестації навчальних закладів Харківської області», наказу відділу освіти Чугуївської районної державної адміністрації від 16.09.2015 № 171  «Про проведення державної атестації Леб`язького навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області», на підставці висновку атестаційної комісії, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

 

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.                Визнати атестованим Леб`язький навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області.

2.                 Підтвердити право на надання дошкільної освіти, початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної  середньої освіти з видачею документів про освіту державного зразка про відповідний рівень освіти.

3.                 Оприлюднити результати державної атестації навчального закладу на веб-сайті відділу освіти Чугуївської районної державної адміністрації.

                                                                                                   До 01.12.2015

4.                Директору Леб`язького навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області  Середі А.І. оприлюднити через засоби масової інформації та на веб-сайті навчального закладу результати державної атестації.

                                                                                                         До 08.12.2015

5.                Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник відділу освіти                                                         Т.В. Бєлєвцова

райдержадміністрації                                                                                                 

 

 

ВИСНОВОК

За результатами атестаційної експертизи  Леб`язького навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області.

 

Загальна інформація щодо здійснення експертизи

 

Атестаційна експертиза навчального закладу проведена відповідно до нормативних вимог: наказу Міністерства освіти і науки від 30.01.2015 № 67  «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних,навчальних закладів», наказу  Головного управління освіти і науки  Харківської обласної державної адміністрації від 13.01.2009 № 3 «Про організацію державної атестації навчальних закладів Харківської області», наказу відділу освіти Чугуївської районної державної адміністрації від 16.09.2015 №  171 «Про проведення державної атестації Леб`язького навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області», робочої програми атестаційної експертизи Леб`язького навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області.

Атестаційна експертиза проведена як планова, комплексна, виїзна.

Термін проведення атестаційної експертизи:- з19.10.2015 по 06.11.2015

Термін роботи атестаційної комісії в навчальному закладі:- з 19.10.2015 по 23.10.2015.

За результатами атестаційної експертизи ВСТАНОВЛЕНО:

Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства

 Зауваження:

1. У річному плані роботи не в повній мірі відображаються питання діяльності дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу.

2. Документація вихователів щодо оздоровлення вихованців потребує доопрацювання.

3. Журнали щоденного відвідування групи дітьми  ведуться з порушеннями.

4. Документація сестри медичної з питань медичного обслуговування та харчування потребує доопрацювання.

 

 

 

 

Рекомендації

1. Внести корективи до річного плану роботи щодо діяльності дошкільного підрозділу.

2. Оформити план роботи дошкільного підрозділу на оздоровчий період відповідно до нормативних вимог.

3. Привести документацію дошкільного підрозділу відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах.

Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів

Зауваження:

1. Відсутні рекомендації медичного закладу щодо особливостей навчання дітей, які мають захворювання. 

2. Додаткові  і корекційні  заняття не проводяться у зв’язку з відсутністю спеціалістів.

3. У закладі немає практичного психолога, що не дає можливості здійснювати психолого-педагогічний супровід учнів із особливими потребами.

Рекомендації

1. Скласти списки дітей за нозологіями і рекомендаціями вчителям та вихователям щодо навчання цих дітей.

2. Вирішити питання щодо заміщення вакантної посади практичного психолога.

3. Завести журнал консультування батьків учнів з особливими потребами.

5. Внести корективи до річного плану роботи стосовно навчання та виховання дітей з особливими потребами.

6. Упорядкувати документи щодо проходження учнями медичних оглядів. Рекомендації лікувального закладу щодо стану здоров'я дітей під  час навчально-виховного процесу довести до відома педагогічних працівників.

Забезпечення якості загальної середньої освіти

Зауваження:

1. Найнижчі показники якості знань мають учні з хімії, фізики, геометрії.

2. Аналіз результатів ДПА та ЗНО з української мови свідчить про невідповідність результатів протягом трьох років.

3.Виявлено слабкий ступінь кореляції (коефіцієнт кореляції – 0,28), що свідчить про ризик необ’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів та низьку якість знань учнів.

4. Середній показник якості знань протягом трьох років за результатами ДПА складає 83 %, за результатами ЗНО – 7 %.  З математики: ДПА – 61 %, ЗНО –

19 %, з фізики: ДПА – 43 %, ЗНО – 30 %, з хімії: ДПА – 57 %, ЗНО – 0 %, з біології : ДПА – 85 %, ЗНО – 13 %.

5. У 2014/2015 навчальному році якісний показник ДПА (ЗНО) складає 11,1%, середній бал за результатами  ДПА – 4,3, що відповідає середньому рівню.   

 

 

Рекомендації:

1. Постійно здійснювати моніторинг навчальних досягнень учнів з навчальних дисциплін, виявляти фактори, що обумовлюють результати навчання.

2. Відстежувати процеси, які впливають на рівень навченості школярів.

3. Надавати конкретні рекомендації вчителям із контролем за їх виконанням.

4. Опрацювати лист МОНУ від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів».

5. Провести моніторинг стану викладання навчальних дисциплін та виявити причини низької результативності участі учнів в ЗНО.

6. Спланувати заходи щодо підвищення результативності навчально-виховного процесу, якісно вивчати рівень навчальних досягнень учнів, забезпечити особистісно-зорієнтований підхід підготовки учнів до ЗНО.

7. Організувати участь учнів у пробному ЗНО-2016.

8. На уроках застосовувати інтерактивні методи, які забезпечують якісне засвоєння навчального матеріалу.

Дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень учнів та розвитку вихованців

Зауваження:

1. Моніторинг стану здоров’я дітей проводиться частково.

2.  У дошкільному підрозділі не використовуються методи кореляційного та дисперсійного аналізу.

3. Аналітичні довідки за підсумками моніторингу не охоплюють всіх сторін життєдіяльності закладу. Потребують доопрацювання аналітичні довідки стану викладання навчальних дисциплін. Під час аналізу не завжди виявляються проблеми, над якими необхідно працювати учителям та адміністрації закладу.

4. Рідко використовується при проведенні моніторингу факторно-критеріальні моделі оцінки діяльності вчителів, якості уроку, позаурочної діяльності. 

5. У закладі не використовуються методи кореляційного та дисперсійного аналізу

6. Результати ДПА з української мови та літератури не в повній мірі відповідають результатам ЗНО

7. Спостерігається тенденція зниження результативності участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

Рекомендації

1. Проводити моніторинг стану здоров'я дітей у групах та у цілому по дошкільному підрозділу.

2. Застосовувати науково-обгрунтовані методи аналізу, у тому числі квадрант-метод, кореляційний, дисперсійний аналіз.

3. Потребує систематизації робота щодо проведення моніторингу навчальних досягнень учнів у напрямку відслідкування рівня навчальних досягнень кожного учня, порівняння результатів на рівні учень-учень, клас-клас. При проведенні моніторингу необхідно виявляти проблеми та планувати заходи на їх усунення.  

4. Опрацювати методичні рекомендації КВНЗ «ХАНО» «Методика розробки інструментарію моніторингових досліджень» (рекомендовано методичною радою Харківської академії неперервної освіти протокол № 4 від 22.11.2012) та «Моніторинг у діяльності вчителя» (рекомендовано методичною радою Харківської академії неперервної освіти протокол № 5 від 15.12.2011)

5. Проаналізувати причини зниження результативності участі учнів у ІІ етапі та спланувати заходи щодо підвищення якості навчально-виховного процесу.

6. При аналізі уроків та позакласних заходів використовувати факторно-критеріальні моделі, здійснювати аналіз та самоаналіз.

Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників

Рекомендації

1. Керівнику закладу тримати під контролем призначення та звільнення працівників, які працюють за сумісництвом.

2. Атестаційну документацію оформляти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у ЗНЗ І-ІІІ ступенів.

3. У системі працювати над підвищенням фахової майстерності та результативності роботи вчителів, які мають вищу кваліфікаційну категорію; над впровадженням інноваційних технологій у навчальний процес; висвітлювати в засобах масової інформації відомості щодо підвищення професійного розвитку педагогічних працівників.

Наявність бібліотеки та/або використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі

Зауваження:

1. У бібліотеці відсутня комп’ютерна техніка.

2. Відсутня картотека публікацій періодичних освітніх видань, психолого-педагогічної, методичної літератури, передового педагогічного досвіду.

3. Педагогічні працівники недостатньо використовують засоби ІКТ в освітньо-виховному процесі.

Рекомендації:

1. Забезпечити бібліотеку комп’ютерною технікою.

2. Оновити та поповнити матеріально-технічну базу.

3. Створити картотеку публікацій періодичних освітніх видань, психолого-педагогічної, методичної літератури, передового педагогічного досвіду.

4. Систематично використовувати засоби ІКТ у освітньо-виховному процесі.

 

Загальний стан території, будівель та приміщень навчального закладу

Зауваження:

1. Результати обстежень будівель не заносяться до технічного журналу з експлуатації будівель та споруд.

 

 

Рекомендації:

1. Тримати під контролем правильність оформлення документів щодо технічного стану будівель закладу.

2. Тримати під контролем впорядкованість територій та надвірних споруд.

 

Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу

Зауваження:

1. У закладі відсутня автоматична система пожежогасіння.

2.  Відповідальна особа за збереження будівель, споруд та інженерних мереж не пройшла відповідне навчання.

3.  Не проведена обробка дерев’яних конструкцій вогнетривким розчином.

4. Не обладнано пожежний щит.

5. Документація сестри медичної потребує доопрацювання.

Рекомендації:

1. Обладнати заклад пожежним резервуаром, обладнати пожежний щит.

2. Провести обробку дерев’яних конструкцій вогнетривким розчином.

3. Вирішити питання щодо навчання відповідальної особи за збереження будівель, споруд, інженерних мереж.

4. Переглянути інструкції з охорони праці працівників закладу.

5. Привести документацію сестри медичної навчально-виховного комплексу до вимог законодавства.

Організація розвивального  навчально-виховного середовища

Зауваження:

1. Осередки предметно-ігрового розвивального середовища створені, але не в повній мірі відповідають віковим особливостям дітей.

2. Дидактичними матеріалами дошкільні групи забезпечені фрагментарно за рахунок коштів батьків та меценатів.

3.Спортивна та музична зали у дошкільному підрозділі відсутні.

Рекомендації:

1. При наявності фінансування забезпечити  дошкільні групи навчально-наочними посібниками та іграшками відповідно до вимог Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах.

3. Приділити увагу закупівлі дидактичних матеріалів для дошкільного підрозділу.

Організація харчування дітей

Зауваження:

1. Розміри столів та стільців  однакові, підібрані не за зростом дітей.

Рекомендації:

1. Вирішити питання виконання норм харчування у повному обсязі.

2. Впорядкувати ведення документації з питань організації харчування дітей відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

3. Посилити контроль з питань з організації харчування з боку керівника та батьківського комітету.

Забезпечення соціально-психологічного супроводу учнів та вихованців

Зауваження:

1. Спеціалісти психологічної служби у навчальному закладі відсутні.

Рекомендації:

1. Здійснити заходи щодо заповнення вакансії на посаду практичного психолога та введення до штатного розпису посади соціального педагога.

 

Створення умов для задоволення потреб учнів у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи

Зауваження:

1. Планування позаурочної діяльності здійснюється не на діагностичній основа.

Рекомендації:

1. Систематизувати матеріали щодо ведення документації з питань учнівського самоврядування.

2. При організації позаурочної діяльності враховувати інтереси та потреби учнів та батьків.

3. Планування виховної роботи здійснювати на діагностичній основі.

Забезпечення якості управлінської діяльності

Зауваження:

1. Документація щодо створення та роботи ради закладу, учнівського самоврядування потребує доопрацювання.

3. Не в повній мірі використовуються інформаційні технології в управлінні навчальним закладом.

Рекомендації:

1. Усунути недоліки у документації ради закладу, органів учнівського самоврядування.

2. Використовувати інформаційні технології в управлінні навчальним закладом.

Роль навчального закладу у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.

Зауваження:

1. Не упорядкована документація Консультативного центру для батьків і осіб, які їх замінюють, та дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

2. Відсутні статті про заклад у засобах масової інформації.

Рекомендації:

1. Упорядкувати документацію Консультативного центру для батьків і осіб, які їх замінюють, та дітей, які виховуються в умовах сім’ї

2. Висвітлювати діяльність навчального закладу у засобах масової інформації.

 

 

 

 

 

Висновок атестаційної комісії

 

Освітні послуги, що надаються Леб’язьким навчально-виховним комплексом Чугуївської районної ради Харківської області, відповідають державним стандартам дошкільної, початкової загальної освіти, базової загальної освіти, повної загальної середньої освіти.

Атестаційна комісія порушує клопотання перед відділом освіти Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області про визнання Леб’язького навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради Харківської області атестованим.

 

Голова атестаційної комісії,

головний спеціаліст відділу освіти

райдержадміністрації                                                                    Л.О. Чумак

Члени атестаційної комісії:

Голова Чугуївської районної організації

працівників освіти і науки України                                               Н.Г.Алексенко

 

Представник громадськості

села Лебеже                                                                                            С.В.Божко

 

Інженер з охорони

праці відділу освіти                                                                       Н.І.Герасимова

 

Начальник санітарно-гігієнічного

відділу Чугуївського міськміжрайонного

управління Головного управління

Держсанепідслужби у Харківській області                                      В.О. Грушка                                                                    

 

Методист по кадрах  методичного

 кабінету відділу освіти                                                                  Н.В. Колосова

 

Завідувач методичного кабінету

 відділу освіти райдержадміністрації                                           В.О. Кривоніс

 

Методист з навчальних дисциплін

та виховної роботи методичного                                                      Л.І. Крицина

Кабінету відділу освіти райдержадміністрації                                                  

                                    

Представник громадськості села Лебеже                                     Л.М.  Крутова

Методист з навчальних дисциплін

та виховної роботи методичного

кабінету відділу освіти                                                                      А.Л. Кулинич

 

Головний спеціаліст відділу

освіти райдержадміністрації                                                           В.В. Кутахова 

 

Методист з навчальних дисциплін

та виховної роботи методичного

кабінету відділу освіти                                                                        В.І. Лапенко

 

Член Ради керівників дошкільних

навчальних закладів

Харківської області                                                                            Л.І. Леоненко

 

Директор групи з організації

 харчування відділу освіти

райдержадміністрації                                                                        В.П. Токарева

 

Член Ради керівників позашкільних

навчальних закладів

Харківської області                                                                           Л.М.Чехачова