Модель оцінювання Леб'язького НВК

 

Модель оцінювання діяльності  Леб'язького НВК

з питань підготовки до 2017/2018 навчального року

№ з/п

Напрями

діяльності

Ваго

мість напря

мів

Показники

Ваго

мість показни

ків

Ступінь прояву показників

Су

ма

І

НОРМАТИВ-НО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕН-НЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ГО ЗАКЛАДУ

0,2

1. Акт готовності навчального закладу до 2017/2018 навчального року.

0,29

0,29 

 

 

 

 

 

2. Витяг з рішення органу місцевої виконавчої влади про закріплення за навчальним закладом території обслуговування (постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку») або правил конкурсного приймання (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за № 547/7868).

0,02

0,02 

3. Копії списків дітей шкільного віку, які мешкають на території обслуговування навчального закладу, затверджених органом виконавчої влади  або матеріали конкурсного приймання.

0,02

0,02

4. Проект  річного плану роботи на навчальний рік.

0,2

0,2

5. Робочий навчальний план на навчальний рік

0,2

0,2

6. Проект розкладу уроків та факультативів.

0,02

0,02

7. Книга наказів з основної діяльності.

0,13

0,13

8. Книга наказів з кадрових питань.

0,01

0,01

9. Книга обліку руху учнів.

0,02

0,02

10. Алфавітна книга запису учнів.

0,03

0,03

11. Матеріали щодо проведення звітування керівників навчальних закладів.

0,03

0,03

12. План проведення та робочі матеріали до серпневої педагогічної ради.

0,03

0,03

Всього

0,20

 

1

1

ІІ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕН-НЯ

0,2

1. Стан підготовки навчальних кабінетів, відповідність їх навчально-методичного забезпечення та оформлення вимогам Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 за № 1121/9720) та Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів ((наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2013 № 1423, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 44/2257). Кількість кабінетів, майстерень та спортивних залів, за завідування якими здійснюється оплата педагогічним працівникам.

0,3

 0,3

 

 

2. Стан бібліотеки: збереження та поповнення фонду художньою, методичною та довідковою літературою, наявність періодичної преси. Відсоток забезпечення підручниками у відповідності до переліку Міністерства освіти і науки України.

0,3

0,3

3. Штатний розпис навчального закладу, його відповідність чинному законодавству України.

0,1

0,1

4. Забезпеченість педагогічними кадрами, відповідно до фахової освіти та обслуговуючим персоналом.

0,2

0,2

 

 

5. Наказ про розподіл попереднього педагогічного навантаження. Середнє навантаження педпрацівників закладу. Педагогічне навантаження адміністрації навчального закладу.

0,1

0,1

Всього

0,2

 

1

 1

 

ІІІ

МАТЕРІАЛЬ-НО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕН-НЯ

0,2

1. Стан території (наявність бетонованих майданчиків для сміттєзбиральників, квітників, навчально-дослідної ділянки, огорожі, підсобних споруд, спортивних майданчиків, флагштока для прапора). Наявність та відповідність нормативним вимогам вивіски закладу (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.02.2004 N 120 «Про назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.02.2004 за N 248/8847).

0,2

0,2

 

 

 

2. Виконання плану проведення капітального та поточного ремонту.

0,2

0,2

3. Оцінка стану будівель, споруд та інженерних мереж (постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»). Наявність щорічних (восени та на весні) актів обстежень будівель.

0,02

0,02

4. Стан технічних засобів навчання, дотримання термінів експлуатації та умов зберігання.

0,14

0,14

5. Стан спортивної зали, наявність інвентарю, необхідного для організації навчально-виховного процесу.

0,1

0,1

6. Наявність їдальні, забезпеченість технологічним обладнанням, меблями та посудом, санітарний стан, умови для миття рук.

0,1

0,1

7. Наявність та стан обладнання медичного кабінету.

0,1

 

0

8. Стан збереження меблів у класних кімнатах, кабінетах, інших приміщеннях.

0,01

0,01

 

 

 

9. Готовність закладу до роботи в осінньо-зимовий період: наявність плану підготовки, стан опалювальної системи, котелень, теплоцентралі. Наявність паспортів на котельні.  Умови зберігання твердого палива (при його необхідності).

0,1

0,1

10. Наявність приладів обліку енергоносіїв, енергопаспорта установи. Відсоток встановлених від потреби енергозберігаючих ламп, вікон, дверей.

0,02

0,02

11. Забезпеченість комп’ютерною технікою (кількість учнів та педагогічних працівників на 1 ПК).

0,01

0,01

Всього

0,20

 

1

 0,9

 

ІV

СТВОРЕННЯ УМОВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я УЧНІВ

0,2

1. Наказ по закладу про призначення відповідального за організацію роботи з охорони праці (крім заступника з адміністративно-господарчої частини). Призначення відповідальних за безпеку життєдіяльності та охорону праці в кабінетах.

0,02

0,02

 

 

 

2. Дотримання правил безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу: наявність протоколів про проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці; наявність інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності, журналів реєстрації інструктажів.

0,3

0,3

3. Відповідність вимогам  безпеки та безпеки життєдіяльності кабінетів фізики, інформатики, біології, хімії, Захисту Вітчизни. Стан готовності до навчального процесу майстерень для проведення занять з технічних та  обслуговуючих видів праці.

0,1

0,1

4. Відповідність вимогам  безпеки та безпеки життєдіяльності спортивної зали. Наявність актів випробування спортивних снарядів на міцність кріплення та надійність експлуатації.

0,2

0,2

 

 

 

5. Стан освітлення у навчальному закладі згідно з нормами.

0,2

0,1

6. Організація медичних оглядів дітей, контроль за станом здоров’я. Проведення обов’язкових медичних оглядів працівників.

0,03

0,03

7. Проведення атестації робочих місць за умовами праці (Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»).

0,1

0,1

8. Відповідність систем заземлення вимогам безпеки. Наявність акта перевірки опору ізоляції електромережі і заземлення. Наявність вчасно підтвердженого допуску до роботи у електрика і співробітників, які працюють з електроустановками.

0,01

0

9. Виконання «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України», затверджених спільним наказом Головного управління Державної пожежної охорони МВС та Міністерства освіти і науки України від  30.09.1998 № 348/70, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.12.1998 за № 800/3240. Наявність і стан протипожежного обладнання.

0,02

0,02

10. Наявність розділу «Охорона праці» в колективному договорі та Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам.

0,02

0,02

Всього

0,20

 

1

0,89 

 

V

Фінансове забезпечення діяльності закладу

0,2

1. Забезпеченість навчального закладу захищеними статтями витрат.

0,5

0,5

 

2. Залучення спеціального фонду бюджету.

0,1

0,1

3. Своєчасність виплати заробітної плати, обов’язкових виплат (стаття 57 Закону України «Про освіту»).

0,3

0,3

4. Забезпеченість учнів 1-4-х класів та дітей пільгових категорій гарячим харчуванням. Розмір передбачених коштів на одну дитину в день.

0,1

0,1

Всього

1,00

 

1

1

 

 

 

 

Результати огляду готовності кожного навчального закладу визначаються за такими рівнями: 0,95 – 1,0 – високий рівень; 0,75 – 0,94 – достатній рівень; 0,5 – 0,74 – середній рівень; 0,25 – 0,49 – низький рівень; нижче 0,24 – критичний рівень.