Методичне об'єднання 2

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

План роботи методоб’єднання вчителів гуманітарного циклу Леб’язького навчально – виховного комплексу Чкаловської селищної ради Чугуївського району Харківської області на 2017 -2018 н.р.

 

Зміст заходу

Дата прове-

дення

Відповідальні

Форма узагальнення

Відміт-

ка про вик.

 

                                   1 засідання

1.

Аналіз роботи МО за минулий рік та визначення завдань на наступний рік

Серпень

Циганок Л.І.

Виступ на засіданні МО

 

2.

Затвердження плану роботи МО

Серпень

Циганок Л.І.

Виступ на засіданні МО

 

3.

Знайомство з нормативними документами, методичними рекомендаціями, змінами щодо навчальних програм на новий навчальний рік

Серпень

Пономаренко О.В. (завуч )

Виступ на засіданні МО

 

4.

Рекомендації щодо  календарно –тематичного планування роботи вчителів на 2017 -2018н.р.

Серпень

Члени МО

Обговорення

 

 

                                           2 засідання

 

1.

Обговорення теми «Розвиток креативного мислення, виховання патріотизму на уроках історії»

Листопад

Член МО Циганок В.І.

Виступ на засіданні МО

 

2.

Участь у шкільному конкурсі «Учитель року»

Листопад

Грудень

Члени МО

Педагогічний турнір

 

3.

Інформація про проведення 1 туру предметних олімпіад

Листопад

Вчителі -предметники

Виступ на засіданні МО

 

4.

Круглий стіл «Розвивальне навчання у створенні успіху та проектах»

Грудень

Члени МО: Циганок Л.І.,Середа А.І.

Обговорення

 

                                                    3 засідання

1.

Експрес –інформація «Результативність учнів у 2 етапі Всеукраїнської олімпіади з навчальних преметів»

Лютий

КерівникМО Циганок Л.І.

Виступ на засіданні МО

 

2.

Обмін досвідом роботи вчителів, які атестуються

Лютий

Циганок В.І.

 

Виступ на засіданні МО

 

3.

Педагогічний семінар «Проектна діяльність учнів у процесі вивчення зарубіжної л –ри»

Березень

Пасечник О.В.

Обговорення

 

 

                                          4 засідання

1.

Інформація «Використання інтерактивних методик при навчанні читання під час вивчення французької мови»

Квітень

Пономаренко О.В.

Виступ на засіданні

 

2.

Ознайомлення членів МО з документацією про порядок закінчення навчального року

Квітень

Завуч ПономаренкоО.В.

Виступ на засіданніМО

 

3.

Інформація «Підготовка і проведення ЗНО та ДПА»

Квітень

Завуч Пономаренко О.В.

Виступ на засіданні МО

 

4.

Звіт про аналіз роботи за рік

Квітень

Керівник МО Циганок Л.І.

Виступ на засіданні МО

 

 

 

 

План роботи методобєднання на 2016 / 2017 н. р.

 

Зміст заходу

Дата проведен-

ня

Відповідаль-

ний

Форма узагальнення

Відмітка про вик.

 

 

 

1 засідання

 

 

1

Аналіз роботи МО за минулий рік та визначення завдань на наступний рік

Серпень

Голова  МО Циганок Л.І.

Виступ на засіданні МО

Виконано

2

Затвердження плану роботи МО

Серпень

Голова МО Циганок Л.І.

Виступ на засіданні МО

Виконано

3

Інформація «Знайомство з нормативними документами і корегування плану роботи на новий навчальний рік»

Серпень

Завуч Пономаренко О.В.

Виступ на засіданні МО

Виконано

4

Затвердження календарно –тематичного планування роботи вчителів на 2015 -2016н.р.

Серпень

Члени МО

Виступ на засіданні МО

Виконано

 

 

 

2 засідання

 

 

1

Обговорення «Створення ситуації успіху»

Листопад

Член МО Гапон Л.М.

Виступ на засіданні МО

Виконано

2

Участь у шкільному конкурсі «Учитель року»

Листопад

Члени МО

Педагогічний турнір

Виконано

3

Інформація

«Обговорення повідомлень про проведення 1 туру предметних олімпіад»

Листопад

Вчителі - предметники

Виступ на засіданні МО

Виконано

 

 

 

3 засідання

 

 

1

Експрес –інформація «Результатив-

ність у 2 етапі Всеукраїнської олімпіади з навчальних предметів»

Лютий

Голова МО Циганок Л.І.

Виступ на засіданні МО

 

2

Ознайомлення з досвідом роботи вчителя, який атестується, Пасечник Олени Василівни

Лютий

Член МО ПасечникО.В.

Обговорення

 

3

Круглий стіл  «Нестандартні форми навчання на уроках»

Лютий

Члени МО: Середа А.І., Циганок Л.І., Саратовська А.М.

Обговорення

 

 

 

 

4 засідання

 

 

1

Практичний семінар «Застосування інтерактивних технологій на уроках»

Квітень

Члени МО: Пасечник О.В., Пономаренко О.В., Гапон Л.М.

Виступ на засіданні МО

 

2

Ознайомлення членів МО з документаці-єю про порядок закінчення навчального року

Квітень

Завуч Пономаренко О.В.

Виступ на засіданні МО

 

3

Інформація  «Підготовка і проведення ДПА та ЗНО»

Квітень

Завуч Пономаренко О.В.

Виступ на засіданні МО

 

4

Звіт про аналіз роботи за рік та перспективне планування роботи МО на наступний рік

Квітень

Голова МО Циганок Л.І.

Виступ на засіданні МО

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
 

 

I засідання  (серпень)

Тема.    Особливості організації навчально – виховного процесу в  початкових класах  загальноосвітніх навчальних закладів                          у 2016 – 2017 н. р.

   Мета. Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи. Обговорення виконання плану роботи МО за 2015 – 2016 н. р. та затвердити план роботи на 2016 – 2017 н. р. Розглянути методичні рекомендації до проведення Першого уроку.

1.Обговорення й затвердження плану роботи МО вчителів початкових класів на 2016 – 2017 н.р.                                                                                 Обговорення члени МО    

3. Обговорення впровадження «Державного стандарту початкової освіти».

2. Опрацювання інструктивно – методичних листів , програм, підручників, зошитів та посібників для початкової освіти.                                     Обговорення члени МО

3 . Розгляд календарно – тематичного планування навчального матеріалу вчителями початкових класів.                                                          Обговорення члени МО

4. Оновлення змісту освіти.

5. Різне. Рекомендації щодо проведення першого уроку.               

Завдання членам МО:  опрацювати інструктивно – методичні листи, програми, підручники, зошити та посібники для початкової освіти; проаналізувати вимоги нового Державного стандарту, завдань нових навчальних програм; зробити огляд періодичних видань; переглянути методичні рекомендації  що до проведення першого уроку.

 

                                     

 

 

                                       ІІ засідання  (жовтень)

Форма роботи: за круглим столом

Тема.   Використання  інноваційних технологій на уроках у початкових   класах. Адаптація першокласників з особливими потребами до шкільного колективу.

Мета.    Активізувати питання про використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах. Створити умови для  успішної адаптації першокласників з особливими потребами до шкільного колективу; удосконалювати знання про творчий підхід  до формування в учнів навичок читання. Спланувати роботу  вчителів для проведення тижня початкової ланки.

1.     «Підвищення якості знань на основі впровадження на уроках ІКТ».

Алєксєєнко О.І..

 

2.     «Адаптація першокласників з особливими потребами до шкільного колективу».

Бурейко Л.В.

 

3.     Творча лабораторія вчителя: «Використання нетрадиційних форм навчання на уроках у початкових класах».

Сілаєва Л.О.       

 

4.     Обговорення змісту проведення тижня початкової ланки «До знань крокуйте разом  з нами».

Керівник м/о Бурейко Л.В.

Завдання членам м/о:

 взаємовідвідувати уроки колег з метою обміну  досвідом;

підготувати та провести тиждень початкової ланки;

 організувати виставку кращих зошитів та дитячих робіт,

 зробити вибірку методичної літератури з питання «Мистецтво  виховувати»; вивчати досвід роботи вчителів школи по вихованню підростаючого покоління; Підготуватися до дискусії на тему: «Збереження здоров’я дітей – найважливіший аспект діяльності початкової школи».

                               IIІ засідання (грудень)

Тема. Збереження здоров’я дітей – найважливіший аспект діяльності початкової школи.

Мета. Обговорити та визначитися з можливими формами і методами роботи, що спрямовані на збереження та покращення здоров’я дітей. Здійснювати взаємодію між вчителями початкової школи та викладачами фізичної культури, відвідати уроки фізичної культури. Виявити оптимальні форми організації та проведення рухливих перерв. Предмет «Основи здоровя », як засіб збереження здоров’я школяра. Здійснювати обмін досвідом шляхом проведення відкритих уроків.

1.     «Здоров язберігаючі технології у початковій школі»                                                                                      Керівник МО: Бурейко Л.В.

Скринька ідей члени МО    

 2.Підготовка до педагогічної ради.                                                               Члени МО 

 3. Рухливі перерви . Фізкультхвилинки на уроках.         

Сілаєва Л.О. ,члени МО      

4. Особливості викладання навчального предмету «Основи здоров я ».             

Дадашева О.О., Сілаєва Л.О.         Алєксєєнко О.І..

 

5. Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр.                   Керівник МО.

 Завдання членам МО:

визначити дату проведення відкритого уроку (кожним вчителем), навчальний предмет та тему;

визначити тему відкритої виховної години;

опрацювати матеріал з теми «вправи, що сприяють здоров’язбереженню учнів»;

опрацювання теоретичного матеріалу стосовно теми педради.

 

                                                      IV засідання (березень )

Тема. Організація навчально – творчої діяльності молодших школярів на уроках літературного читання та навчання грамоти. Техніка читання.   Підготовка до ДПА, підсумкових контрольних та перевірних робіт.

Мета. Обговорити та визначитися з можливими формами і методами роботи на уроках літературного читання та навчання грамоти.  Провести моніторинг сформованості навичок читання, визначити проблеми та шляхи їх подолання.

1.     Аналіз художнього твору, як процесуальна основа творчості. Формування у учнів усвідомленого розуміння прочитаного.                  

Алєксєєнко О.І..

 

2.     Види навчально – творчої діяльності молодших школярів на уроках читання.

Дадашева О.О., Сілаєва Л.О.                                                                                                 

 

3.     «Вправи та   ігрові завдання для удосконалення навички читання.»

Бурейко Л.В.

 

4.     Різне                                                                                                        Члени МО 

 

 Завдання членам МО: 

створити збірку «Види робіт на уроках літературного читання»

                                                             

                                                   

 

 

                                           V засідання (травень)

Тема. Підведення підсумків роботи МО за рік. Підготовка до педагогічної ради про переведення учнів до наступного класу.

Мета. Підвести підсумки роботи МО за рік. Створити моніторинг навчальних досягнень учнів. Провести аналіз ДПА. Сформулювати завдання МО на наступний навчальний рік.

1 . Звіт про роботу МО. Визначення шляхів удосконалення роботи МО на наступний навчальний рік.

 Керівник МО Бурейко Л.В.

 

2.     Підсумки впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

                  

1.     Моніторинг навчальних досягнень учнів початкових класів за рік у контексті їх особистісного росту. (аналіз). Результати ДПА.      Керівник МО Бурейко Л.В.

 

2.     Аналіз результатів ДПА у 4 класах, підсумкових контрольних робіт та перевірки навичок читання, виявлення прогалин у знаннях учнів та визначення рекомендацій щодо їх усунення.                                            Заступник директора з навчально-виховної роботи Пономаренко О.В.

 

3.     Організація до відкриття літнього оздоровчого табору. Напрямки роботи та пропозиції.                                                                        

Члени МО

 

4.     Заслуховування звітів «Мої педагогічні здобутки.»                               Члени МО

                  

5.     Різне.                                                                                                        Члени МО