Методичне об'єднання 1

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

 

Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників

у 2017/2018 н.р.:

  

""Національно -  патріотичне виховання особистості в умовах розвитку української державності"

 Тема виховної роботи на 2017/2018 навчальний рік : Національно -  патріотичне виховання особистості в умовах розвитку української державності

 

 

 

  

                       МО класних керівників у 2017-2018 навчальному

                                            році ставить такі завдання:

 

-Постійно брати участь у роботі школи передового, перспективного і новаторського педагогічного досвіду.

- Ознайомитись із творчими лабораторіями учителів-новаторів шкіл району  та області.

- Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати і впроваджувати в своїй роботі досвід колег.

- Приділяти більшу увагу проблемам молодих класних керівників, їх адаптації до шкільного життя.

- Посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень.

- Приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми.

- Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення їх самореалізації.

- Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної програми дій школи і сім'ї у становленні юної особистості.

- Залучити батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних заходів.

- Виховувати інтерес до вивчення рідного краю, почуття патріотизму.

- Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування.

- Формувати життєтворчу юну особистість шляхом впровадження основних принципів особистісно- орієнтованої освіти.

 

 

І   засідання   Вересень

1.Про особливості організації виховної роботи в НВК в 2017/2018 навчальному році

                                                                          Доповідь ЗДВР Саратовської А.М.

2. Затвердження виховних планів роботи класних керівників на 2017/2018 н.р.

3. Партнерство сім'ї та школи в вихованні

                             Круглий стіл. Відповідальна за проведення Гапон Л.М.

4. Національно-патріотичне виховання в світлі проблеми національної ідентифікації українців.

                             Сюжетно-рольова гра. Відповідальна за проведення Пасечник О.В.

 

ІІ засідання Листопад

1.     Розвиток творчого потенціалу особистості учня, умови його розкриття в виховному процесі.

Круглий стіл. Відповідальна за проведення Нагорна Н.Г.

2.      Знання без людяності , без патріотизму – меч в руках безумця

Відкритий діалог. Відповідальна за проведення Циганок Л.І.

      3.Основні засади розвитку превентивного підходу до виховання

                            Доповідь соціального педагога Крутової Л.М.

ІІІ засідання Лютий

1. Формування етичних та моральних норм поведінки молодших школярів

                              Круглий стіл. Відповідальна за проведення Крутова Л.М.

2. Розвиток соціальної компетентності молодших школярів методом ігрової діяльності

                   Відкритий діалог. Відповідальна за проведення Сілаєва Л.О.

3. Формування Успішної особистості через орієнтацію кожного учня

                     Сюжетно-рольова гра. Відповідальна за проведення Макаренко О.Б.

ІV засідання Квітень

1.Виховання молодших школярів засобами народної педагогіки

                             Конференція. Відповідальна за проведення Бурейко Л.В.

2.Формування здоров'язбережувальних компетенцій учнів початкової школи

                              Круглий стіл. Відповідальна за проведення Дадашева О.О.

3.Орієнтація кожного учня на розвиток його можливостей; розвиток творчої особистості; формування успішної особистості школяра.

                              Круглий стіл. Відповідальна за проведення Калашник Н.М.  

4. Формування в учнів свідомого ставлення до народних традицій, звичаїв обрядів з дотриманням правил національної етики.      

     Відповідальний Гладкий М.І.

        

 

 

АНАЛІЗ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБґЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

за 2015/2016 н.р та завдання на новий 2016/2017 н.р.

 

Проблема, над якою працював НВК: Національно-патріотичне виховання особистості в умовах розвитку української державності.

Тема виховної роботи на 2016/2917 навчальний рік: Національно-патріотичне виховання особистості в умовах розвитку української державності

 

Позитивні результати діяльності:  Вся виховна робота в НВК в 2016/2017 навчальному році була спрямована на виконання виховної проблеми, над якою працює НВК. Найбільше уваги приділялося національно-патріотичному вихованню та питанню виховання громадянина  з демократичним світоглядом, який поважає права і свободи інших людей, свідомо відноситься до свого здоровґя, є патріотом своєї країни, має високу правову культуру, успішно самореалізується в суспільстві.

Недоліки у виховній роботі, їх причини, висновки: Суттєвим недоліком виховної роботи за минулий навчальний рік є 1) Недостатньо організована робота по виконанню єдиних правил для учнів.  2) Недостатньо ширке використання проектно-технологічного підходу  в виховному процесі. 3) Не на високому рівні поставлено виховання дисциплінованості, ввічливості учнів. 4)Є недоліки в превентивному вихованні. 5) Не досить часто залучаються до виховного процесу батьки, громадськість.

 Завдання на наступний навчальний рік : 1) Продовжити виховувати в учнів висококультурних, духовно багатих людей, що з повагою відносяться до всіх людей.

2)Вимагати від учнів основних правил для учнів.

3)Проводити засідання методобєднання класних керівників два рази на семестр, де знайомитись з передовими педагогічними виховними технологіями

4) Налагодити обмін досвідом між класними керівниками

5) Надавати методичну допомогу молодим класним керівникам

6)Продовжити роботу над виховною темою  «Національно-патріотичне виховання особистості в умовах розвитку української державності»

 

Список

класних керiвникiв  Леб'язького НВК

 у 2016/2017 навчальному роцi

П.I.Б. класних

Клас

Який предмет викладає

Стаж

з/п

керiвникiв

 

 

класного

 

 

 

 

керiвника

1

Крутова Л.М.

     1

 

Вчитель початкових класiв

         28

2

Бурейко Л.В.

2

 

Вчитель початкових класiв

9

3

Дадашева О.О.

3

Вчитель початкових класiв

1

4

Сiлаева Л.О.

4

Вчитель початкових класiв

2

5

Калашник Н.М.

5

Вчитель математики

23

6

Гладкий M.I.

6

Вчитель трудового навчання

6

7

Гапон Л.М.

7

Вчитель французької мови

2

8

Макаренко О.Б.

8

Вчитель iнформатики

3

9

Циганок Л.I.

9

Вчитель української мови

22

10

Нагорна Н.Г.

10

Вчитель xiмії та бiологiї

16

11

Пасечник О.В.

11

Вчитель російської мови

33

 

 

 

 

 

 

Теми, над якими працюють

класні  керiвники  Леб'язького НВК

 у 2016/2017 навчальному роцi

П.I.Б. класних

    Клас

      Назва теми

з/п

керiвникiв

 

 

 

 

 

 

 

Крутова Л.М.

     1

Виховання вміння навчатися і працювати в колективі.

1

Бурейко Л.В.

2

Патріотичне виховання молодших школярів

2

Дадашева О.О.

3

Громадсько – патріотичне виховання особистості в умовах розвитку української державності

 

3

Сiлаева Л.О.

4

Екологічне виховання молодших школярів

 

4

Калашник Н.М

5

Виховання любові до рідної країни, поваги до своїх батьків, своєї родини.

5

Гладкий M.I.

6

Виховання почуття патріотизму, національної гордості, любові до рідної землі, становлення активної громадської позиції

 

6

Гапон Л.М.

7

Виховувати людину, значить виховувати у неї перспективні шляхи

 

7

Макаренко О.Б.

8

Виховання почуття патріотизму, любові до Батьківщини, до рідного краю, до своєї родини

 

8

Циганок Л.I.

9

Патріотичне виховання як складник загального виховного процесу

 

9

Нагорна Н.Г.

10

Екологічне виховання школярів, як засіб формування життєвої компетентності учнів

 

 

10

Пасечник О.В.

11

Виховання морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціумі.

 

 

Список

молодих класних керiвникiв Леб'язького НВК

 у 2016/2017 навчальному роцi

 

 

№ з/п

П.I.Б. молодих класних керiвникiв

Клас

Який рік є класним керівником

П.І.Б. вчителя- наставника

В яки класах працює

1

Дадашева Олександра Олексіївна

3

2

Бурейко Людмила Володимирівна

 

3

2

Сiлаева Людмила Олександрівна

4

3

Бурейко Людмила Володимирівна

 

4

3

Гапон Лілія Миколаївна

6

2

Нагорна Надія Григорівна

 

7

 

 

План роботи з молодими класними керівниками

 на 2016/2017 навчальний рік

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Вивчення нормативних документів, що стосуються виховної роботи

Вересень

Саратовська А.М.

 

2

Допомога в плануванні виховної роботи з класом

Вересень, січень

Циганок Л.І.,

Нагорна Н.Г.

 

3

Надання допомоги в оформленні класних куточків

Вересень

Саратовська А.М.

 

4

Залучення молодих класних керівників до роботи в ШМО класних керівників

За графіком

Калашник Н.М.

 

5

Відвідування виховних годин наставників з метою перейняття досвіду

Протягом року

Бурейко Л.В.,

Циганок Л.І.,

Нагорна Н.Г.

 

6

Відвідування виховних заходів молодих класних керівників з метою надання методичної допомоги

Протягом року

Саратовська А.М.,

Бурейко Л.В.,

Циганок Л.І.,

Нагорна Н.Г.

 

7

Допомога в підготовці батьківських зборів

Згідно виховного плану роботи

Калашник Н.М

 

8

Допомога в підготовці виховних заходів з дітьми

Згідно виховного плану роботи

Бурейко Л.В.,

Циганок Л.І.,

Нагорна Н.Г.

 

 

 

 

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО ОБґЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

 

 

 

05.09.2016

1. «Про особливості організації виховної роботи в НВК в 2016/2017 навчальному році»

Доповідь ЗДВР Саратовської А.М.

 

 

2. «Про основні напрямки організації виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власних світоглядних позицій»   

 

                        (Круглий стіл. Відповідальна за проведення  голова МО     

класних керівників Калашник Н.М.)

 

 

3. «Про виховання в молоді рис громадянина Української держави, формування національної свідомості та людської гідності»

(Сюжетно-рольова гра. Відповідальна за проведення

                            Циганок Л.І.)

 

4.Затвердження виховних планів роботи класних керівників на 2016/2017 н.р.

 

 

 

10.11.2016

 

1. «Про особливості організації   превентивного виховання школярів»

                              Виступ соціального педагога Кірічкової І.І.

 

 

2.Самоосвіта класних керівників.  «Про естетичне виховання, його специфіку, методи і засоби»

                                  Круглий стіл. Відповідальна: Макаренко О.Б.

 

 

3. Про виховання екологічної культури людини, розуміння необхідності гармонії людини з природою»

                                    Конференція. Відповідальна:  Нагорна Н.Г.

 

12.02.2017

 

1.   «Про організацію заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних для організації правильного виховання дитини вдома»

                                                  

                                          Доповідь.  Пасечник О.В..

 

2.Самоосвіта класних керівників.  «Особливості організації виховної роботи з розвитку пізнавальних інтересів молодшими школярами»

                                              Диспут. Відповідальна:   Дадашева О.О.

 

3. «Про помилки сімґї і школи в вихованні, що приводять до появи «важких школярів»

                                                   

                                                Відкритий діалог. Відповідальна: Сілаєва Л.О.

                                                              

14.04.2017

 

1. «Про виховання почуття патріотизму, громадянської відповідальності за долю свого народу»

                                                      

                                                Круглий стіл. Відповідальний:  Гладкий М.І.

 

 

2. Самоосвіта класних керівників. «Храм на імґя «дитинство»

                                                               

                              Обмін досвідом. Відповідальні: Крутова Л.М., Бурейко Л.В.

 

3. «Організація виховних заходів, що забезпечують охорону та зміцнення здоровґя дітей»                    

 

                                                              Доповідь. Гапон Л.М.

 

 

 

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

 

 

Тематика  засідань шкільного  методичного об’єднання

природничо-математичного  циклу

 

І засідання

 

Дата проведення: серпень 2017

Тема: Організація навчально-виховного процесу у 2017/2018 навчальному році

Мета: проаналізувати діяльність методичного об’єднання вчителів предметів  природничо-математичного циклу за 2017/2018 навчальний рік та визначити пріоритетні напрямки роботи у поточному навчальному році.
Форма проведення: звіт, інформація.

 

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Виконання плану роботи шкільного методичного об’єднання за 2016/2017 навчальний  рік та обговорення плану роботи на 2017/2018 навчальний рік.

 

Нагорна Н.Г.

 

2

Затвердження плану роботи шкільного методичного об’єднання  вчителів природничо-математичного циклу. Розподіл доручень між членами методичного об’єднання.

Нагорна Н.Г.

 

3

Вивчення нормативно-інформаційної документації і методичних листів з питань викладання предметів природничих дисциплін у 2017/2018 навчальному році

Нагорна Н.Г.

 

4

Аналіз навчальних програм і підручників для 9 класу.

Нагорна Н.Г.

 

5

Обговорення календарного планування вчителів предметів природничо-математичного циклу.

Нагорна Н.Г.

члени

методичного об’єднання

 

Рекомендації

 

 

1

Ознайомитися з нормативно-інформаційною документацією і методичними листами з питань викладання предметів природничих дисциплін

члени

методичного об’єднання

 

2

Розпочати підготовку учнів  до  участі  в  шкільних  та  районних  олімпіадах

члени

методичного об’єднання

 

3

Підготувати  майстер-клас (практичне заняття з педагогами) на тему: «Я роблю так це».

 

 

 

 

ІІ засідання

 

Дата проведення – листопад 2017 року

Тема: Модернізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій.

Мета:

–       розглянути головні засади та особливості сучасних педагогічних технологій;  

–       охарактеризувати шляхи впровадження інноваційних технологій навчання;

–       розширити знання  вчителів про інноваційні методи та форми навчання.

Форма проведення: круглий стіл, презентація, майстер-клас, інформація.

 

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Сучасні педагогічні технології.

Нагорна Н.Г.

 

2

Інноваційні технології навчання у сучасній школі.

Нагорна Н.Г.

 

3

Впровадження інноваційних методів та форм в навчальний процес.

Вчитель біології

 

4

«Я роблю так це»

Нагорна Н.Г. члени

методичного об’єднання

 

5

Підсумки проведення Всеукраїнських шкільних олімпіад І етапу.

Нагорна Н.Г.

 

6

План підготовки до проведення декади предметів природничо-математичного циклу.

Нагорна Н.Г. члени

методичного об’єднання

 

Рекомендації

 

 

1

Опрацювати теоретичний матеріал щодо впровадження тінноваційних технологій навчання.

члени

методичного об’єднання

 

2

Використовувати інноваційні методи та форми навчання на уроках.

члени

методичного об’єднання

 

3

Підготувати  тренінг (практичне заняття  з педагогами) на тему: «Банк інновацій».

 

 

 

 

ІІІ засідання

 

Дата проведення: січень 2018 року

Тема: Удосконалення сучасного уроку шляхом впровадження інноваційних технологій.

Мета:

–       визначити особливості уроків із застосуванням інноваційних технологій;

–        розширити знання вчителів про способи, прийоми і форми навчання, що підвищують пізнавальний інтерес учнів;

–       проаналізувати методи оновлення навчального процесу.

Форма проведення: усний журнал, тренінг, інформація.

 

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

2

Технологічна робота: можливості використання на уроках біології.

Нагорна Н.Г.

 

3

Перевірка домашнього завдання з використанням елементів інноваційних технологій навчання  на уроках фізики.

Нагорна Н.Г.

 

4

Аналіз вивчення  стану навчання учнів з алгебри у 7-9 класах.

. Нагорна Н.Г.

 

5

Тренінг «Банк інновацій»

Нагорна Н.Г.

члени

методичного об’єднання

 

6

Підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад .

Нагорна Н.Г.

 

Рекомендації

 

 

2

Впроваджувати методи і прийоми щодо розвитку активності учнів на уроках.

члени

методичного об’єднання

 

3

Відвідати  відкритий  урок  математики у                 6 класі

з метою вивчення системи роботи вчителя з  розвитку пізнавальної активності учнів.

члени

методичного об’єднання

 

 

 

 

 

 

 

IV засідання

 

Дата проведення – квітень 2018 року

Тема: Роль патріотичного виховання в процесі формування особистості.

Мета:

–       розширити знання педагогів про значення патріотичного виховання школярів;

–       розглянути вплив патріотичної свідомості на поведінку учнів.

Форма проведення: обмін досвідом, інформація.

 

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Роль патріотичного виховання в процесі формування особистості.

Нагорна Н.Г.

 

5

Обговорення відкритого  уроку  математики, вироблення рекомендацій

члени

методичного об’єднання

 

6

Обговорення  матеріалів на державну підсумкову атестацію у 9 класі з математики.

Нагорна Н.Г.

 

7

Про підсумки проведення декади предметів природничо-математичного циклу

Нагорна Н.Г.

 

Рекомендації

 

 

1

Посилити роботу щодо патріотичного виховання учнів на уроках.

члени

методичного об’єднання

 

2

Розглянути матеріали на державну підсумкову атестацію з математики  у 9 класі.

Нагорна Н.Г.

 

3

Підготувати  звіти про самоосвітню діяльність.

члени

методичного об’єднання

 

 

 

V засідання

 

Дата проведення – травень 2018 року

Тема: Підсумкове засідання

Мета:

–       проаналізувати роботу шкільного  методичного об’єднання природничо-математичного циклу за 2017/2018навчальний рік та окреслити завдання на 2018/2019навчальний рік;

–       заслухати творчі звіти вчителів з питань самоосвіти.

Форма проведення: інформація, повідомлення, звіт.

 

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Освітній орієнтир – навчальна програма (аналіз стану виконання навчальних програм).

Нагорна Н.Г.

 

2

Аналіз успішності навчальних досягнень  учнів з предметів  природничо-математичного циклу за навчальний рік .                                                                           

Нагорна Н.Г.

 

4

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу за         навчальний рік та обговорення пропозицій щодо планування роботи методичного об’єднання. 

члени

методичного об’єднання

 

6

Звіти вчителів про самоосвітню  діяльність.

члени

методичного об’єднання

 

Рекомендації

 

 

2

Продовжити роботу над темами з самоосвітньої діяльності.

члени

методичного об’єднання

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Зміст заходу

Дата проведен-

ня

Відповідаль-

ний

Форма узагальнення

Відмітка про вик

1 засідання

1

Аналіз роботи МО за минулий рік та визначення завдань на наступний рік

31.08.2016

Голова  МО

Нагорна Н.Г.

Виступ на засіданні МО

Виконано

2

Затвердження плану роботи МО на 2015/2016

31.08.2016

Голова МО

Нагорна Н.Г.

Виступ на засіданні МО

Виконано

3

Інформація «Знайомство з нормативними документами і корегування плану роботи на новий навчальний рік»

31.08.2016

Завуч Пономаренко О.В.

Виступ на засіданні МО

Виконано

4

Затвердження календарно –тематичного планування роботи вчителів на 2015 /2016н.р.

31.08.2016

Члени МО

Виступ на засіданні МО

Виконано

5

Опрацювання додатка до наказу МОН України від 16.06.2015 № 641 «Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»

31.08.2016

Голова  МО

Нагорна Н.Г.

 

Виконано

6

Обговорення та затвердження календарних планів на І семестр

31.08.2016

Голова  МО

Нагорна Н.Г.

Члени МО

Виступ на засіданні МО

 

2 засідання

1

Обговорення «Науково-дослідницька робота як умова формування творчої компетентності школярів»

04.11.2016

Член МО

Виступ на засіданні МО

Виконано

2

Участь у шкільному конкурсі «Учитель року»

04.11.2016

Члени МО

Педагогічний турнір

Виконано

3

Інформація

«Обговорення повідомлень про проведення 1 туру предметних олімпіад»

04.11.2016

Вчителі – предметники

Виступ на засіданні МО

Виконано

4

Хмарні технології

04.11.2016

Вчителі – предметники

Круглий стіл

Виконано

5

Відкриті уроки

Листопад

Вчителі – предметники

Обмін досвідом

Виконано

6

Підготовка учнів до ЗНО

(виконання завдань ЗНО минулих років)

Постійно

Вчителі – предметники

Обмін досвідом

Виконано

3 засідання

1

Експрес –інформація «Результатив-

ність у 2 етапі Всеукраїнської олімпіади з навчальних предметів»

23.02.2017

Голова МО

Виступ на засіданні МО

 

2

Використання технологій особистісно-діяльнісного  підходу до навчання в розвитку освітніх компетентностей учнів на уроках

23.02.2017

Член МО.

Педагогічний діалог

 

3

Робота педагога з питань підготовки до проведення ДПА та ЗНО

(виконання завдань ЗНО минулих років)

 

 

23.02.2017

Члени МО

Обмін досвідом

 

4 засідання

1

Вправи на формування творчої компетентності учнів

19.04.2017

Члени МО

Майстер-клас

 

2

Ознайомлення членів МО з документаці-єю про порядок закінчення навчального року

19.04.2017

Завуч Пономаренко О.В.

Виступ на засіданні МО

 

3

Інформація  «Підготовка і проведення ДПА та ЗНО»

19.04.2017

Завуч Пономаренко О.В.

Виступ на засіданні МО

 

4.

Затвердження текстів підсумкових контрольних робіт та варіантів атестаційних робіт для ДПА в 2015/2016 н.р.

19.04.2017

Члени МО

Голова МО

Нагорна Н.Г.

Виступ на засіданні МО

 

 

Звіт про аналіз роботи за рік та перспективне планування роботи МО на наступний рік

19.04.2017

Голова МО

Виступ на засіданні МО